GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 267 | Cật nhập: 2/13/2020 2:58:45 PM | RSS

Ngày đăng: 12/02/2020

1. Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

2. Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về hình sự - Dân sự - Hành chính – Kinh tế - Lao động

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

3. Những Quy định mới về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

4. Cẩm nang chỉ dẫn những nội dung cơ bản trong công tác kế toán dành riêng cho đơn vị hành chính sự nghiệp

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

5. Luật Đất đai – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

6. Chính sách an ninh mạng trong mối quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam

Quá trình số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới cùng với các mối đe dọa phức tạp trên không gian mạng với nhiều hình thức đa dạng hơn, tinh vi hơn buộc các quốc gia sẽ phải hợp tác cùng ứng phó. Nhung làm sao để có được những thỏa thuận, khung pháp lý về an ninh mạng phù hợp với tình hình của mỗi quốc gia mà vẫn hài hòa các mối quan hệ quốc tế là vấn đề đang được đặt ra và cần tích cực giải quyết. Để bạn đọc hiểu hơn về thực trạng an ninh mạng của nhiều nước trên thế giới, tác động của an ninh mạng đến quan hệ quốc tế và đối sách của Việt Nam về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách này. Cuốn sách gồm ba chương:

Chương 1: An ninh mạng và thực trạng.

Chương 2: Chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một số quốc gia trên thế giới.

Chương 3: Chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một số quốc gia trên thế giới.

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02/2020

Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến thư viện quận Tân Bình để tìm đọc và cảm nhận các tựa sách trên.

Thư viện quận Tân Bình