GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 365 | Cật nhập: 10/15/2020 9:00:52 AM | RSS

Ngày đăng: 12/10/2020

1. Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương:

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

2. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng của Phụ nữ:

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

3. Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ:

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

4. Con có biết ... :

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

5. Về Mẹ:

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10/2020

Các tác phẩm giới thiệu ở trên, hiện đang phục vụ tại Thư viện quận Tân Bình.

hân mời Quý bạn đọc đón xem!