GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 80 | Cật nhập: 2/8/2021 9:15:29 AM | RSS

Ngày 02/02/2021

1. Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản (Song Ngữ Việt - Anh)

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

2. Đại thắng mùa Xuân

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

3. 100 câu hỏi đáp về Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

5. Bộ sách Hồ Chí Minh – Tác phẩm

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

6. Báo, tạp chí Xuân 2021

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2021

CÁC TỰA SÁCH TRÊN HIỆN CÓ TẠI THƯ VIỆN TÂN BÌNH

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU ĐẾN BẠN ĐỌC !