Bản đồ

<iframe width="230" height="230" frameborder="0" scrolling="no" src="http://map.choixanh.net/?congty=Trung Tâm Văn HOá Thế Thao Quận Tân Bình&website=http://trungtamvanhoathethaotanbinh.vn/&diachimap= 448 Hoàng Văn Thụ Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh&diachi=&dienthoai=0906973579&rong=230&cao=230&zoom=&hdtdx=&hdtdy="></iframe>