GIỚI THIỆU SÁCH HAY, SÁCH MỚI

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Giới thiệu sách tháng 8/2019

  Giới thiệu sách tháng 8/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/14/2019 10:20:48 AM

  Thư viện Quận Tân Bình; Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 04 tác phẩm: Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới; Tâm Thành và Lộc đời; Cuộc đời của Pi và Nếu biết trăm năm là hữu hạn. 

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách tháng 7/2019

  Giới thiệu sách tháng 7/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/18/2019 3:41:42 PM

  Thư viện Quận Tân Bình; Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 05 tác phẩm: Bạn chỉ sống có một lần; Đọc sách điểm sách; Một trăm ngày trước tuổi hai mươi; Tự tin để thành công; Những chú chim chưa bao giờ được hót.

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách tháng 6/2019

  Giới thiệu sách tháng 6/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/14/2019 10:22:41 AM

  Thư viện quận trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 03 tác phẩm: Mục đích sống của một chú chó; Sống một cuộc đời đáng sống và Chút khôn khéo cho đời hanh thông.

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách mới Tháng 4/2019

  Giới thiệu sách mới Tháng 4/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/18/2019 3:39:35 PM

  Thư viện quận trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 02 tác phẩm: “Người truyền cảm hứng”, “Hồi ký Tiến sĩ Lê Thẩm Dương” của tác giả Tiến sĩ Lê Thẩm Dương.

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách chuyên đề 8/3

  Giới thiệu sách chuyên đề 8/3

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/18/2019 3:40:06 PM

  Thư viện quận trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 03 tác phẩm: Dành cho mẹ món quà của tình yêu, Một giọt đàn bà – Nguyễn Ngọc Thạch và Gái khôn được tất – Mary Hartley.

  ...xem chi tiết