GIỚI THIỆU SÁCH HAY, SÁCH MỚI

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Giới thiệu sách tháng 10/2019

  Giới thiệu sách tháng 10/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 10/15/2019 8:04:39 AM

  Thư viện Quận Tân Bình; Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 08 tác phẩm: Sài Gòn bao giờ cũng thế; Gia Định - Sài Gòn hò, hát, lý, vè và diễn xướng lễ hội; Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định và Nam Bộ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Sài Gòn đất lành chim đậu; Nam Kỳ viễn chinh ký 1861; Trong gia đình; Hiểu về trái tim – nghệ thuật sống hạnh phúc; Ngàn mặt trời rực rỡ.

   

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu một số tác phẩm về Bác Hồ

  Giới thiệu một số tác phẩm về Bác Hồ

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/30/2019 3:29:32 PM

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời con cháu mai sau.

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách tháng 8/2019

  Giới thiệu sách tháng 8/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/14/2019 10:20:48 AM

  Thư viện Quận Tân Bình; Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 04 tác phẩm: Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới; Tâm Thành và Lộc đời; Cuộc đời của Pi và Nếu biết trăm năm là hữu hạn. 

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách tháng 7/2019

  Giới thiệu sách tháng 7/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/18/2019 3:41:42 PM

  Thư viện Quận Tân Bình; Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 05 tác phẩm: Bạn chỉ sống có một lần; Đọc sách điểm sách; Một trăm ngày trước tuổi hai mươi; Tự tin để thành công; Những chú chim chưa bao giờ được hót.

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu sách tháng 6/2019

  Giới thiệu sách tháng 6/2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/14/2019 10:22:41 AM

  Thư viện quận trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc 03 tác phẩm: Mục đích sống của một chú chó; Sống một cuộc đời đáng sống và Chút khôn khéo cho đời hanh thông.

  ...xem chi tiết