CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 292 | Cật nhập: 3/14/2023 10:48:17 AM | RSS

Ngày đăng: 06/7/2022

Sáng ngày 06/7/2022 tại Phòng họp Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; Chi bộ Khối Thể thao long trong tổ chức Đại hội Chi bộ Khối Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Lê Minh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao; các đồng chí đại diện Cấp ủy chi bộ Phòng Hành chính, Khối Văn hóa và có sự hiện diện của 11 đồng chí đảng viên Chi bộ tham dự.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu bằng kế hoạch hàng năm, bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy về thực hiện Thông tri số 03-TT/QU ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình của Quận ủy, Đảng ủy, triển khai thực hiện những giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được duy trì ổn định phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời điểm; trong công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, phường, trường học… đã tổ chức các đợt hội thao chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phong trào thể dục thể thao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân nhất là thanh thiếu niên tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe . Số người tham gia tập luyện thường xuyên một môn thể thao tăng cao, thể hiện qua các kỳ đại hội thể dục thể thao, các giải thể thao học đường, hội thi thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, hội thao quốc phòng toàn dân. Hoạt động thể thao học đường, đây là hoạt động lớn hàng năm có hệ thống tổ chức đi từ cấp cơ sở là trường học đến cấp quận, cấp thành phố và cấp toàn quốc dành cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT trong giai đoạn qua đã phối hợp tốt với ngành giáo dục duy trì ổn định hoạt động này. Trong thi đua cấp thành phố thể thao học đường quận Tân Bình luôn được đánh giá xếp loại xuất sắc cấp Thành phố. Hoạt động thể thao thành tích cao, trong những năm qua, ngành đã đầu tư tập trung vào công tác huấn luyện nâng cao các môn thể thao là thế mạnh của quận gồm các môn Judo, Bơi lội, Karate, Cầu lông, Bóng chuyền nữ trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật… đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải cấp thành phố và cung cấp lực lượng cho thành phố tham gia thi đấu tại các giải toàn quốc và quốc tế đạt nhiều thành tích cao. Đặc biệt, đối với các môn thể thao dành cho Người khuyết tật đơn vị quận Tân Bình vinh dự cung cấp lực lượng vận động viên nòng cốt cho thành phố và quốc gia đạt nhiều thành tích cao cho quốc gia trên đấu trường quốc tế.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và nâng cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thường xuyên đổi mới việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên thông qua việc Chi ủy đã lựa chọn những nội dung liên quan đến lịch sử và truyền thống cách mạng để phổ biến, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, viên chức ngày càng thấm nhuần hơn truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng và Nhà nước, để cán bộ, đảng viên, viên chức ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ đã đề ra 07 chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025; phấn đấu 95% đảng viên chi bộ được công nhận “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và 100% đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy/ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ trong công tác xây dựng đảng và việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc được bầu là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguyễn Văn Hướng