Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 653 | Cật nhập: 8/31/2020 1:59:29 PM | RSS

Ngày đăng: 06/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 29/7/2019 của Đảng ủy Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận về hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ lần 2, nhiệm kỳ 2020-2022 trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận; sau một thời gian chuẩn bị tích cực và nghiêm túc, được sự thống nhất của Đảng ủy, 03 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Khối thể thao, Chi bộ Khối Văn hóa, Chi bộ Phòng Hành chính đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2017-2020) của chi bộ, đánh giá những việc làm được, những mặt còn hạn chế, chưa làm được; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm tiến hành đổi mới công tác lãnh đạo trên các lĩnh vực chủ yếu của đơn vị.

Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2022 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, và phù hợp với tình hình chung của Đảng bộ.

Đại hội đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ quyết định những nhiệm vụ trước mắt, mà là cơ sở để làm bước đi trong công tác lãnh đạo của Chi bộ cho những năm tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ và của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là những yêu cầu đặt ra mà Đại hội chúng ta phải giải quyết, để phát huy kết quả đóng góp ý kiến của chi bộ cho Đại hội.

Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu vào Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có kiến thức, năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội 03 chi bộ diễn ra thành công tốt đẹp.

Cấp ủy Chi bộ Khối Thể thao nhiệm kỳ 2020-2022, gồm:

- Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Vũ Anh Thùy - Phó Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Nguyễn Văn Hướng - Chi ủy viên.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Cấp ủy Chi bộ Khối Văn hóa nhiệm kỳ 2020-2022, gồm:

- Đồng chí Lê Minh Anh - Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí: Thái Mỹ Linh - Phó Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Chi ủy viên.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Cấp ủy Chi bộ Phòng Hành chính nhiệm kỳ 2020-2022, gồm:

- Đồng chí Mai Minh Đức - Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Trần Thanh Thùy Nguyên - Phó Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Nguyễn Phúc An - Chi ủy viên.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

Lê Minh Anh