Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 306 | Cật nhập: 3/14/2023 10:48:48 AM | RSS

Ngày đăng: 19/5/2022

Sáng ngày 19/5/2022, Đảng ủy Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình tổ chức dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Phan Châu Trinh nhà chí sĩ yêu nước và trao tặng 150 bản sách/ 117 nhan đề, trị giá 11.045.000 đồng cho Thư viện cộng đồng Khu di tích mộ cụ Phan Châu Trinh.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Cùng buổi sáng Đảng ủy Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khánh thành và ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Phòng Thể dục Thể thao.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Qua 01 năm thực hiện, Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Việc triển khai học tập chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị. Đồng thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ Đảng viên, công chức, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Trong các hoạt động sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị, Đảng bộ đã tổ chức khánh thành và ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Phòng Thể dục Thể thao. Không gian văn hoá Hồ Chí Minh là nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đối với mỗi cán bộ, Đảng viên, viên chức đơn vị; thể hiện tình cảm thiêng liêng, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một trong những phương thức để cán bộ, Đảng viên, viên chức thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, trong sạch về tư tưởng, chính trị, đạo đức trên nền tảng tư tưởng của Đảng – đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Cũng trong dịp này, nhằm kịp thời biểu dương cũng như nhân rộng các điển hình tiêu biểu, Đảng bộ đã đề xuất biểu dương, khen thưởng cấp quận 01 tập thể và 01 cá nhân; Đảng ủy biểu dương, khen thưởng 03 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2022 (giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022)./.

Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Tổ Văn hóa - Văn nghệ