TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 618 | Cật nhập: 8/31/2020 1:59:42 PM | RSS

Ngày 24/02/2020

Sáng ngày 21/02/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Trung tâm chủ trì.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Minh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy/ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhìn chung trong năm 2019 Đảng bộ Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp và mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Công tác vận động quần chúng được quan tâm lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể ổn định về tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả.

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết năm 2019, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Trung tâm triển khai Chương trình công tác năm 2020; Đồng thời, tuy6en dương khen thưởng 03 tập thể và 7 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

Mai Minh Đức