Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 776 | Cật nhập: 5/22/2021 11:11:36 AM | RSS

Ngày 08/7/2020

Sáng ngày 07/7/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội, có sự hiện diện của ông Dương Tấn Thanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tân Bình, các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Trung tâm, đại diện cấp ủy các chi bộ, đại diện các ban ngành đoàn thể, đại diện Ban Chấp hành các chi hội bạn và đặc biệt là sự hiện diện của 40 đại biểu là hội viên Chi hội Khuyến học Trung tâm cũng về tham dự đông đủ.

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã khẳng định: Được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thông qua những Chỉ thị quan trọng như Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Trung ương và thành phố, sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Quận Hội, cấp uỷ Đảng và chính quyền, cùng với sự nỗ lực, năng động của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, trong 5 năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp tích cực và quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ I, Chi hội Khuyến học đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức tổ chức, nhiệt tình và năng động trong hoạt động, công tác tuyên truyền đã chủ động và phát triển đa dạng với nhiều hình thức. Hội đã tích cực và chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền nhằm tranh thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2020-2025) và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I, Bầu Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa – Thể thao, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa – thể thao khoá II đã họp phiên thứ nhất bầu ông Du Hữu Nhân làm Chi hội trưởng, bà Trần Thị Thu Hiền làm Chi hội phó; Tổ kiểm tra gồm ông Nguyễn Văn Hướng, bà Trần Phi Dao.

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội giao Ban Chấp hành Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa – thể thao khoá II, căn cứ Nghị quyết Đại hội trên cơ sở quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để triển khai và tổ chức thực hiện nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn kết thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm khắc phục khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Lê Minh Anh