Phòng Thể dục – Thể thao

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1149 | Cật nhập lần cuối: 1/19/2018 2:54:31 PM | RSS

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Ban giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển thể dục thể thao, xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn quận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao đối với cơ sở phường.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu Ban giám đốc thực hiện phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động phổ biến hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

- Quản lý chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức xã hội, cá nhân trong hoạt động thể dục, thể thao theo phân cấp quản lý và theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương

- Hàng năm, tham nưu Ban giám đốc xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp cơ sở, cấp quận và cử lực lượng vận động viên, huấn luyện viên thi đấu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế.

- Đăng cai tổ chức và tham dự các giải thể dục thể thao cấp thành phố, toàn quốc, quốc tế theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao cơ sở theo kế hoạch của ngành.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể dục thể thao bổ sung cho các đội năng khiếu, thành tích cao.

- Phòng Thể dục - Thể thao chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động về chuyên môn, đào tạo của bộ môn quần vợt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tài chính và chuyên môn của Câu lạc bộ.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công tác kiện toàn, củng cố về tổ chức, nội dung, chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao do trung tâm quản lý, chú trọng phát triển cả về lượng và chất; đề xuất chính sách hỗ trợ cho các vận động viên, nhất là các đội năng khiếu, thành tích cao để gắn bó với nghề và với trung tâm.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với Ban giám đốc trung tâm (thông qua phòng Hành chính – Tổ chức) theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách phân công.

* THÔNG TIN LIÊN LẠC:

PHÒNG THỂ DỤC - THỂ THAO

  • Địa chỉ: Số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình (hoặc số 18 Xuân Hồng, phường 4 quận Tân Bình)
  • Điện thoại:

BAN LÃNH ĐẠO:

  • Anh Vũ Đình Tuấn – Trưởng phòng.
  • Anh Nguyễn Văn Hướng - Phó trưởng phòng.

----------------------------------