Phường 10: Tổ chức Hội thi thiết kế báo ảnh và trang trí nón lá

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 336 | Cật nhập: 5/11/2021 7:59:37 AM | RSS

Ngày đăng: 15/4/2021

Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Phường 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, cổ vũ, động viên hội viên phụ nữ hăng hái tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội phát động.

Hội LHPN Phường 10 đã tổ chức Hội thi thiết kế báo ảnh và trang trí nón lá với chủ đề “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”.

Phường 10: Tổ chức Hội thi thiết kế báo ảnh và trang trí nón lá

Các tác phẩm báo ảnh dự thi đã nêu bật lên những gương tập thể, cá nhân điển hình, kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị mình trong thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Phường 10 nhiệm kỳ 2016-2021; giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của hội viên phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; các phong trào thi đua và Cuộc vận động do Hội phát động, các hoạt động văn hóa văn nghệ, phong trào thi đua yêu nước, công tác phối hợp với các ngành..

Phường 10: Tổ chức Hội thi thiết kế báo ảnh và trang trí nón lá

Bên cạnh đó, phong cảnh của đất nước và hình ảnh của những người Phụ nữ Việt Nam cũng đã được tái hiện thật sinh động thêm những chiếc nón lá...

Phường 10: Tổ chức Hội thi thiết kế báo ảnh và trang trí nón lá

Các tác phẩm dự thi sẽ được triển lãm tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Phường 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào 02 ngày 19, 20/4/2021.

Thái Bảo