Phường 11: tổ chức Lễ phát động thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 332 | Cật nhập: 7/15/2020 8:14:48 AM | RSS

Ngày đăng: 06/7/2020

Sáng ngày 04/7/2020, Ủy ban nhân dân phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11 tổ chức Lễ phát động thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” trên tuyến đường Đồng Đen, Phường 11, quận Tân Bình

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Văn Bé - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; ông Nguyễn Xuân Nước - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đỗ Thành Danh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6 và các hộ dân trên tuyến đường Đồng Đen, Phường 11.

Phường 11: tổ chức Lễ phát động thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”

Tại buổi lễ, các hộ dân thực hiện ký kết với Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6 các nội dung thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”.

Phường 11: tổ chức Lễ phát động thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”

Phường 11: tổ chức Lễ phát động thực hiện tiêu chí “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”

Bùi Văn Hoàn