Phường 12: Khảo sát công tác xây dựng cộng đồng học tập tại khu phố

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 598 | Cật nhập: 6/20/2019 11:01:03 AM | RSS

Ngày đăng: 12/6/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HKH ngày 08/4/2019 của Hội Khuyến học quận Tân Bình về tổ chức, xây dựng và biểu dương các mô hình học tập ở cơ sở, Hội khuyến học phường 12 đã tham mưu Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Phường tổ chức thực hiện khảo sát công tác xây dựng “Cộng đồng học tập” tại 9 khu phố.

Phường 12:  Khảo sát công tác xây dựng cộng đồng học tập tại khu phố

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập đang thực hiện khảo sát tại các khu phố

Nội dung khảo sát: Sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy khu phố, việc lưu giữ các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác xây dựng xã hội học tập, kết quả thực hiện 3 tiêu chí cộng đồng học tập cấp khu phố.

Thời gian: từ ngày 17/5/2019 đến 5/6/2019

Địa điểm: tại khu phố được khảo sát hoặc tại văn phòng Hội Khuyến học.

Tham gia tiếp tổ khảo sát, ngoài chi hội trưởng chi hội khuyến học, còn có các đ/c là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành Khu phố. Các chi hội đã được thông tin đầy đủ về nội dung khảo sát, thời gian thực hiện và dự khảo sát điểm ở chi hội Khu phố 1 để cùng rút kinh nghiệm.

Kết quả khảo sát ở 9 khu phố thể hiện có sự quan tâm của Cấp ủy khu phố với công tác khuyến học, việc vận động đăng ký Gia đình học tập đều thông qua các lực lượng nòng cốt là đảng viên, hội viên các đoàn thể và tổ trưởng tổ dân phố. Các khu phố có sự kết hợp chặt chẽ giữa cán bộ làm khuyến học với các tổ chức đoàn thể khu phố luôn có kết quả vận động quỹ khuyến học và tỉ lệ phát triển hội viên khuyến học đạt 1,5-2 Hội viên/1 gia đình (khu phố 1, khu phố 5, khu phố 9).

Nguyễn Thị Hạnh