Phường 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 412 | Cật nhập: 7/10/2020 8:16:05 AM | RSS

Ngày 08/7/2020

Vào ngày 05/7/2020, Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cho các gia đình trên địa bàn phường, tạo sân chơi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với các hình thức: Tổ chức hội thao “Gia đình khoẻ” với các phần thi như chạy xe đạp chậm; bóng bàn; cờ tướng; kéo co gia đình khoẻ mạnh. Hội thao đã thu hút hơn 85 lượt người tham gia sôi nổi.

Phường 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Phường 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Phường 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên dương 05 gia đình văn hoá, hạnh phúc; gia đình 5 không, 3 sạch; gương Người con hiếu thảo, song song với việc tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và tổ chức gian hàng Văn hoá đọc, thu hút hơn 118 lượt người tham dự.

Phường 1: Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Từ đó tuyên truyền được đến người dân vai trò của gia đình vô cùng quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người; đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trần Thị Thu Thảo