Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 6090 | Cật nhập: 9/7/2020 11:05:48 AM | RSS

Ngày đăng: 12/8/2020

Sau hơn 10 ngày triển khai hội thi từ ngày 25/7 đến hết ngày 10/8/2020 đã có những tác phẩm đầu tiên gửi về Đoàn phường của các em thiếu nhi tại địa phương. Cuộc thi vẽ tranh “Phòng chống dịch Covid - 19” đã tạo thêm sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy năng lực, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của các thiếu nhi, nhi đồng. Thông qua mỗi bức tranh, hy vọng các em thiếu nhi tiếp tục nâng cao nhận thức tự phòng ngừa cũng như tuyên truyền cho gia đình, bạn bè về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

Những tác phẩm của các em thiếu nhi đều có giá trị về mặt tinh thần trong giai đoạn cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

Phường 14: Tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Phòng chống dịch Covid - 19”

Trần Thanh Vũ