Phường 15: Tổ chức ra mắt Ban quản trị trang Fanpage "Cư dân cầu Tham Lương".

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 702 | Cật nhập: 5/20/2019 2:31:10 PM | RSS

Ngày đăng: 14/5/2019

Ngày 10/5/2019, tại Hội trường UBND phường 15, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Bác (1969 – 2019), 70 năm tác phẩm "Dân vận" (1949 – 2019), 50 năm tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (1969 – 2019) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường, với hơn 180 lượt người tham dự.

Phường 15: Tổ chức ra mắt Ban quản trị trang Fanpage

Ths. Hà Trung Thành báo cáo các nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị Thạc sĩ Hà Trung Thành – giảng viên Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Di chúc, nhất là về đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần cũng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Sau phần tuyên truyền, Đảng ủy phường tổ chức ra mắt Ban quản trị trang Fanpage "Cư dân cầu Tham Lương" theo tinh thần kế hoạch số 65 KH/BTGQU ngày 4/5/2018 của Ban Tuyên giáo quận Tân Bình về xây dựng lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng viết bài phản bác các thông tin xuyên tạc sai trái thù địch trên mạng xã hội. Trang Fanpage "Cư dân cầu Tham Lương" với thành phần Ban quản trị gồm 11 thành viên do bà Nguyễn Thị Nguyệt Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng ban. Fanpage phường có nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và cung cấp những thông tin, quan điểm chính thống về các sự kiện, vụ việc, dư luận được người dân quan tâm; đồng thời, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và những người dùng trên mạng xã hội.

Địa chỉ truy cập: https://www.facebook.com/cudancauthamluong

Phường 15: Tổ chức ra mắt Ban quản trị trang Fanpage Phường 15: Tổ chức ra mắt Ban quản trị trang Fanpage

Ra mắt Ban quản trị Fanpage "Cư dân cầu Tham Lương"

Ngô Tấn Hưng