Phường 15 tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "Di chúc của Bác Hồ - nguồn sáng dẫn đường"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 892 | Cật nhập: 9/24/2019 3:19:13 PM | RSS

Ngày đăng: 30/8/2019

Triển lãm đã giới thiệu 120 hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và bản Di chúc thiêng liêng của Bác, đồng thời cũng trưng bày nhiều ấn phẩm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua triển lãm giúp cho Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường hiểu hơn về nội dung cơ bản trong Di chúc của Bác, đó là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; nêu cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Một số hình ảnh buổi triển lãm:

Phường 15 tổ chức triển lãm ảnh chủ đề

Phường 15 tổ chức triển lãm ảnh chủ đề

Phường 15 tổ chức triển lãm ảnh chủ đề

Phường 15 tổ chức triển lãm ảnh chủ đề

Ngô Tấn Hùng