Phường 4: Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 622 | Cật nhập: 4/26/2019 4:10:57 PM | RSS

Ngày đăng: 26/4/2019

Tối ngày 24 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 4 tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề về hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”, tại địa bàn khu dân cư.

Phường 4: Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bà Phạm Thị Nhung – Báo cáo viên quận phổ biến các quy định về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tại buổi tuyên truyền, bà Phạm Thị Nhung – Báo cáo viên quận báo cáo chuyên đề vềLuật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề về hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”; thu hút sự tham gia của hơn 80 lượt người là đại diện ban điều hành khu phố, tổ dân phố, thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúpngười dânnâng cao ý thức chấp hành pháp luật về các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đồng thời, nhận thức rõ bản chất mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật của hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”; qua đó thể hiện việc thực hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn, không lệch chuẩn với các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp./.

Võ Thị Cẩm Nhung