Phường 5: Tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 551 | Cật nhập: 9/25/2019 2:34:42 PM | RSS

Ngày đăng: 03/9/2019.

Nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà văn hóa kiệt xuất nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019); Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019; Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tăng cường sự đoàn kết trong các tầng lớp đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Chương trình diễn ra với 15 tiết mục đa dạng về các thể loại như: đơn ca, song – tam – tứ ca, tốp ca, múa, hát múa…. Các tiết mục đều có nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, biển, đảo, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động góp phần vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Phường 5: Tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Phường 5: Tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Phường 5: Tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Lê Văn Cường