Phường 6 tổ chức Hội thi tuyên truyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc năm 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 498 | Cật nhập: 8/9/2019 8:58:24 AM | RSS

Ngày đăng: 22/7/2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức trong Nhân dân nhất là các em thanh thiếu nhi về vai trò, vị trí chiến lược của biên giới, biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường chuyển tải thông tin chính xác, kịp thời các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Sáng ngày 20/7/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 6, Ban Chỉ đạo hè phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 tổ chức Hội thi tuyên truyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc năm 2019, chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” với hình thức “Rung chuông vàng” và có sự trợ giúp của các anh chị phụ trách hè 8 khu phố qua trò chơi “Ném bóng vào rổ” với phương châm “Sôi nổi – Thiết thực – Hiệu quả”. Nội dung hội thi là những kiến thức tổng hợp về biển, đảo Việt Nam và những thông tin thời sự về biển, đảo Việt Nam hiện nay.

Phường 6 tổ chức Hội thi tuyên truyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc năm 2019

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích cho 6 em thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc nhất trong hội thi./.

Phường 6 tổ chức Hội thi tuyên truyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc năm 2019

Lưu Phi Vũ