Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 95 | Cật nhập: 11/8/2022 3:15:17 PM | RSS

Ngày đăng: 1/9/2022

Vào lúc 18g00 ngày 31/08/2022, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Phường 7, số 947 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình. Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7 đã tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022).

Tổ chức liên hoan văn nghệ gồm 7 tiết mục múa, hát, các thể loại với chủ đề về các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; ca ngợi tình yêu lao động, sản xuất của Nhân dân trong thời kỳ xây dựng Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước.

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Phát biểu khai mạc đêm Liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Hội trường Uỷ ban nhân dân Phường 7 với hơn 120 lượt người tham dự

Ôn lại khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc ta, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh dấumốc son chói lọi nhất khẳng định quyền độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản. Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 70 năm qua. Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập,chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đêm Liên hoan văn nghệ là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Phường 7 cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến khu phố trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng thành công khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị.

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Các tiết mục trong lễ Liên hoan văn nghệ

Tại buổi lễ, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ và các Mạnh Thường Quân đã trao tặng 12 phần quà đến những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm phát động tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, yêu thương người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Phường 7: Tổ chức Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)

Tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Phạm Quốc Thái