Phường 8: Tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 563 | Cật nhập: 1/24/2019 3:20:19 PM | RSS

Ngày đăng: 23/01/2019

Tối ngày 22/01/2019, tại chùa Long Hưng, Ủy ban Nhân dân phường 8 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên.

Phường 8: Tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên.

Tại Hội nghị ông Phan Phục – báo cáo viên đã tuyên truyền Luật Thanh niên 2005 đã cung cấp cho hơn 90 thanh niên những kiến thức, các quy định điều chỉnh quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đề cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Duy Khải