Phường 9: Tổ chức hành trình du khảo tìm hiểu văn hóa - lịch sử Thành phố

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 498 | Cật nhập: 8/14/2019 9:53:02 AM | RSS

Ngày đăng: 18/6/2019

Nhằm giáo dục học sinh, thanh thiếu nhi trên địa bàn phường hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước để nhận thức hơn về tình yêu quê hương, yêu đất nước và giúp các em có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn Quận và Thành phố gắn với việc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó giúp các em phấn đấu học tập, lao động để trở thành người có ích cho xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Đất nước.

Phường 9: Tổ chức hành trình du khảo tìm hiểu văn hóa - lịch sử Thành phố

Phường 9: Tổ chức hành trình du khảo tìm hiểu văn hóa - lịch sử Thành phố

Phan Văn Gấm