Phường 9: Tổ chức Hội thao các môn trò chơi vận động hè năm 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 748 | Cật nhập: 8/14/2019 8:27:56 AM | RSS

Ngày đăng: 24/6/2019

Qua các vòng thi các bạn thanh thiếu nhi các khu phố đã cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung.

Phường 9: Tổ chức Hội thao các môn trò chơi vận động hè năm 2019

Phường 9: Tổ chức Hội thao các môn trò chơi vận động hè năm 2019

Phan Văn Gấm