Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1599 | Cật nhập: 7/25/2019 3:07:34 PM | RSS

Ngày đăng: 22/5/2019

Sáng 21/5, Quận ủy Tân Bình đã tổ chức Lễ biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự có các đồng chí: Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phạm Thị Út, Phó Bí thư thường trực quận ủy; đồng chí Châu Văn La, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư quận ủy; cùng các đồng chí UVBTV, các đồng chí trưởng các ban ngành, đoàn thể quận. Tại buổi lễ, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận đã biểu dương 41 tập thể và 75 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có 15 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 19/5/2016 - 19/5/2019.

Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Chương trình văn nghệ phục vụ lễ tuyên dương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, đồng chí Kiều Bình Chung hoan nghênh các tập thể và cá nhân đã tích cực thực hiện và lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với sâu rộng các tầng lớp nhân dân. Đồng chí mong muốn mỗi chi bộ, đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên cần tự mình đề ra những mục tiêu cao hơn, để kết quả học tập và làm theo Bác năm sau phải tốt hơn năm trước, mỗi cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện học tập và làm theo Bác; tổ chức đăng ký rèn luyện cho tất cả đảng viên thực hiện nghiêm túc, không vi phạm 27 nội dung nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, đoàn viên, hội viên, học sinh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Đồng chí Kiều Bình Chung - Bí thư Quận ủy Tân Bình phát biểu biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Tại buổi lễ, Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận đã biểu dương 41 tập thể và 75 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có 15 tập thể và 14 cá nhân được biểu dương thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 19/5/2016 - 19/5/2019. Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên tại quận Tân Bình đã có sự chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức và hành động, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Kết quả được thể hiện qua những việc làm, giải pháp thực hiện gắn bó chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở.

Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Q.Tân Bình biểu dương 116 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận trao giấy khen và giấy biểu dương cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Các mô hình cụ thể của tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội từ quận đến phường cũng như trong các cơ quan, đơn vị và khu phố, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền đã có nhiều giải pháp, cách làm phong phú, thiết thực như quan tâm chăm lo người nghèo, công nhân có nhu nhập thấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức công vụ, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần phát huy hiệu quả công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

(Nguồn: https://www.facebook.com/TanBinhtrongtraitimtoi)