Quận Tân Bình: Triển lãm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1579 | Cật nhập: 5/13/2019 9:09:46 AM | RSS

Ngày đăng: 27/4/2018

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/4, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Bình gia đoạn 19/5/2017 - 19/5/2018.

Quận Tân Bình: Triển lãm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh được chia làm 4 chuyên mục: Việc triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; công tác tọa đàm - sinh hoạt chuyên đề; biểu dương các gương điển hình trong học tập, làm theo Bác; các công trình, phần việc làm theo Bác.

Triển lãm được tổ chức chia làm 3 đợt: đợt 1 từ ngày 27/4 đến ngày 10/5 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình; đợt 2 từ ngày 12/5 đến ngày 20/5 tại Trung tâm Hành chính quận Tân Bình và đợt 3 từ ngày 21/5 đến 5/6 tại Nhà văn hóa Lao động Tân Bình.

Các hình ảnh được triển lãm đã tập trung phản ánh các hành động, việc làm cụ thể trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, cổ động, phát huy phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quận năm 2018.

Nguyễn Hồng Quang