GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 517 | Cật nhập: 3/31/2022 2:07:49 PM | RSS

Ngày đăng: 31/3/2022

Thư viện quận Tân Bình giới thiệu đến quý bạn đọc! Một số tác phẩm về Bác Hồ và Di chúc của Người.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, toàn Đảng và toàn dân ta căn cứ vào Di chúc của Người và lời thề thiêng liêng trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người, nguyện làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn vững trong bước tiến lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1. Tác phẩm “Bác Hồ viết Di chúc” / Vũ Kỳ.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

2. Tác phẩm "Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

3. Tác phẩm “Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn” / Trần Thái Bình.

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

Các tác phẩm hiện có tại Thư viện quận Tân Bình

Số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mời Quý Bạn đọc đón xem.