TRIỂN LÃM ẢNH:

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 664 | Cật nhập: 3/14/2023 10:47:20 AM | RSS

BÁC HỒ - MỘT TÌNH YÊU BAO LA

UNCLE HO – AN INFINITE LOVE

TRIỂN LÃM ẢNH:Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị quân đội trước khi vào Chiến dịch Biên giới, năm 1950.

Photo: President Ho Chi Minh directed military units before entering the Border Campaign in 1950

TRIỂN LÃM ẢNH:Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp Công an Trung cấp Khóa I tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tháng 5 năm 1950.

President Ho Chi Minh took souvenir photos with students of the Public Security’s Intermediate Course I in Son Duong District, Tuyen Quang Province in May 1950.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước các lực lượng vũ trang lần thứ I, tháng 5 năm 1952.

President Ho Chi Minh posed for a photo with the delegates attending the 1st patriotic emulation soldiers’ Congress of the armed forces in May 1952.

TRIỂN LÃM ẢNH:Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm bộ đội đang diễn tập chiến đấu, năm 1957.

President Ho Chi Minh and General Vo Nguyen Giap visited soldiers practising combat drills in 1957.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 trở lại Điện Biên củng cố quốc phòng, xây dựng nông trường sản xuất, ngày 10 tháng 3 năm 1958.

President Ho Chi Minh and General Vo Nguyen Giap visited and assigned the 316th Division to return to Dien Bien to consolidate national defense and to build a production farm, March 10th 1958.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Tôn Đức Thắng, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội tại Lễ phong hàm cho cán bộ cao cấp trong Quân chủng Hải quân, năm 1958.

President Ho Chi Minh and Comrade Ton Duc Thang, Head of the Committee The Standing Committee of the National Assembly at the enthronement ceremony for high-ranking officials in the Naval Army in 1958.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ thành lập Lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay), ngày 3 tháng 3 năm 1959.

President Ho Chi Minh attended the Founding Ceremony of the People's Armed Police Force (Border Guards today), on March 3rd 1959.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Tàu T524, Trường Huấn luyện bờ biển, Cục Hải quân trên đảo Hòn Rồng, ngày 31 tháng 3 năm 1959.

President Ho Chi Minh took souvenir photos with officers and soldiers of the ship T524, Coast Guard Training School, Naval Department on Hon Rong Island, on March 31st 1959.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quân, Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1961.

President Ho Chi Minh spoke at the Emulation Fighters Congress held in Hanoi on July 11th 1961.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đoàn 135 tàu phóng lôi Hải Quân, ngày 13 tháng 11 năm 1962.

President Ho Chi Minh visited the 135th Division of Naval torpedo boat, on November 13th 1962.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị Huấn thị bốn chuyên đề về công tác nghiệp vụ của Bộ Công an, ngày 25 tháng 4 năm 1963.

President Ho Chi Minh spoke at the four-theme Instruction Conference on the professional work of the Ministry of Public Security, on April 25th 1963.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 Công an Nhân dân Vũ trang đạt nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, ngày 21 tháng 12 năm 1965.

President Ho Chi Minh presented badges to 600th Regiment's officers and soldiers of the People's Armed Police having achieved lots of achievements in the protection work, December 21st 1965.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1966.

President Ho Chi Minh visited soldiers of the air defense force defending Hanoi Capital, on September 25th 1966.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Văn Tiến Dũng, Tố Hữu đến thăm bộ đội Không quân, năm 1967.

President Ho Chi Minh and Comrade Van Tien Dung, Comrade To Huu paid a visit to Air Force troops in 1967.

TRIỂN LÃM ẢNH:Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị không quân tiêm kích tại sân bay Nội Bài, mùng 1 Tết âm lịch năm 1968.

President Ho Chi Minh visited a fighter air force unit at Noi Bai airport, on the 1st day of the Lunar New Year in 1968.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui cùng các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ và Công an Nhân dân Vũ trang trong đêm liên hoan văn nghệ mừng Xuân, năm 1969.

President Ho Chi Minh was happy with officers, soldiers of the Guard Police and People's Armed Police on the night of the festival to celebrate Spring Festival in 1969.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đại biểu các đơn vị Anh hùng, đơn vị Quyết thắng và Chiến sĩ thi đua Quân khu IV, ngày 28 tháng 4 năm 1969.

President Ho Chi Minh met delegates of Heroic units, “Determined to gain victory” units and Emulation Fighters of the 4th Military Region, on April 28th 1969.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại chiến khu Việt Bắc trước giờ khai mạc Đại hội thành lập Mặt trận Liên Việt, tháng 3 năm 1951.

President Ho Chi Minh visited the martyr heroes who sacrificed for the independence and freedom of the Fatherland in the Viet Bac base before the opening of the Congress of the establishment of the Lien Viet Front, in March 1951.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh đang điều trị tại Viện Quân y 7, Hải Phòng, năm 1957.

President Ho Chi Minh visited officers, soldiers, and wounded soldiers who were being treated at the Military Hospital 7 in Hai Phong in 1957.

TRIỂN LÃM ẢNH:

“Quê hương nghĩa nặng tình sâu - Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với bà con trong lần về thăm lại quê nội ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm 1961.

“Homeland with ardent love and great loyalty - How much love in those fifty years. "

Photo: President Ho Chi Minh spoke intimately with his relatives on a visit to his paternal hometown in Sen Village, Kim Lien Commune, Nam Dan District, Nghe An Province in 1961.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu tôn giáo tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa II, tháng 7 năm 1960.

Photo: President Ho Chi Minh with religious representatives at the First Session, Second National Assembly, in July 1960.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu Dân tộc thiểu số có côngvới Cách mạng, năm 1945.

Photo: President Ho Chi Minh met ethnic minority deputies deserving credit with the Revolution in 1945.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất tại Hà Nội, Người đã nêu rõ: “Từ đây về sau, các dân tộc đã đoàn kết càng phải đoàn kết thêm, đã phấn đấu càng phải phấn đấu nữa, để giữ gìn quyền độc lập cho vững vàng để xây dựng một nước Việt Nam mới. Khi khó nhọc chúng ta cùng gắng sức, lúc thái bình chúng ta cùng hưởng chung...”, ngày 03 tháng 12 năm 1945.

President Ho Chi Minh attended the first meeting of ethnic minorities held in Hanoi. He stated: “From now on, the peoples that have united, need more solidarity, striving harder and harder, in order to maintain the stable independence to build a new Vietnam. When we are in hard time, we must work harder together, so that when being in peace we enjoy it together... ”, on December 3rd 1945.

TRIỂN LÃM ẢNH:Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một gia đình đồng bào dân tộc Dao ở xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, năm 1952.

President Ho Chi Minh visited a family of the Dao ethnic group in My Bang Commune, Yen Son District, Tuyen Quang Province, in 1952.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Trung học Dân tộc Trung ương, ngày 15 tháng 12 năm 1955.

President Ho Chi Minh visited the Central Ethnic Minority High School, on December 15th 1955.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1965.

President Ho Chi Minh met ethnic minorities in Ha Giang Province visiting Hanoi, on November 25th 1965.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi các đại biểu dân tộc thiểu số dự kỳ họp lần thứ I Quốc hội khóa III tại Hà Nội, năm 1966.

President Ho Chi Minh visited ethnic minority representatives attending the 1st meeting of the 3rd National Assembly in Hanoi in 1966.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội. Người nhắc nhở công nhân phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ủng hộ miền Nam kháng chiến.

Photo: In 1955, President Ho Chi Minh visited Hanoi’s Gia Lam Railway Factory. He reminded workers to uphold the revolutionary tradition, to strive to build the socialist North, to support the resistance in the South.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Tổ máy in Tiến Bộ, ngày 08 tháng 5 năm 1959.

President Ho Chi Minh visited the Tien Bo Printing Unit, on May 8th 1959.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và đề tặng bốn chữ “Cố gắng, tiến bộ” trên sản phẩm của Nhà máy Sứ Hải Dương, ngày 26 tháng 7 năm 1962.

President Ho Chi Minh visited and presented the four words "Trying hard, gaining progress" on the products of Hai Duong Porcelain Factory, on July 26th 1962.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy Dệt Nam Định, năm 1963.

President Ho Chi Minh visited Nam Dinh Textile Factory in 1963.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng Cơ khí (nay là Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép Thái Nguyên), ngày 01 tháng 01 năm 1964.

President Ho Chi Minh visited the Mechanical Workshop (now the Thai Nguyen Iron and Steel Mechanical Joint Stock Company), on January 1st 1964.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ngày 31 tháng 12 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị của Ngành Công nghiệp nặng ở Hà Nội. Người yêu cầu: “Mỗi cán bộ, mỗi công nhân phải trau dồi đạo đức cách mạng trong sinh hoạt và trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của mình”.

On December 31st 1964, President Ho Chi Minh spoke at the Conference of Heavy Industry in Hanoi. He asked: “Every official and every worker must cultivate revolutionary morality in daily life and in working to fulfill the revolutionary mission”.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm con em gia đình công nhân ở Quảng Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 1965.

On the occasion of the Lunar New Year, President Ho Chi Minh visited the children of worker families in Quang Ninh, on February 2nd 1965.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950.

Photo: President Ho Chi Minh visited peasants in Bac Kan Province who were harvesting the rice crop in 1950.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang gặt lúa, năm 1954.

President Ho Chi Minh visited peasants of Hung Son Cooperative in Dai Tu District, Thai Nguyen Province, who were harvesting rice, in 1954.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nông dân tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây, năm 1958.

President Ho Chi Minh and farmers bailing water against drought in the Quang To field, Dai Thanh Commune, Ha Tay Province, in 1958.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa Sở Nông Lâm, Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1960.

Photo: President Ho Chi Minh examined the improved rice transplanter at the rice planting experiment Farm , Hanoi’s Department of Agriculture and Forestry, on July 16th 1960.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu trí thức tại Hội nghị chính trị đặc biệt, ngày 27 tháng 3 năm 1966.

President Ho Chi Minh had a talk with intellectual delegates at the Special Political Conference, on March 27th 1966

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ nghệ sĩ đoàn cải lương Nam bộ sau buổi biểu diễn tại Phủ Chủ tịch, ngày 22 tháng 12 năm 1968.

President Ho Chi Minh met the artists of the Southern reformed opera troupe after the performance at the Presidential Palace, on December 22nd 1968.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Năm 1956, nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ nữ toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các cán bộ phụ nữ “đoàn kết chặt chẽ, ra sức tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và giữ gìn hòa bình thế giới.”

In 1956, speaking at the Conference of women officials in the North, President Ho Chi Minh advised the women cadres "to unite closely and strive to participate in building socialism in the North, fighting to unify the country and preserving the world peace. "

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ngày 01 tháng 8 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị các đại biểu phụ nữ tham gia công tác chính quyền toàn miền Bắc. Người căn dặn bản thân mỗi cán bộ nữ phải “quyết tâm học tập, phát huy sáng kiến, tin tưởng ở khả năng mình, nâng cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ nhau để giải quyết mọi khó khăn của phụ nữ trong công tác chính quyền”.

On August 1st 1960, President Ho Chi Minh attended the Conference of women's representatives participating in the government work throughout the North. He advised each female cadre “to be determined to study and promote initiatives, believe in their own abilities, improve the collective spirit, solidarity to help each other to solve all difficulties of women in their work ".

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những người xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ Thủ đô, ngày 02 tháng 12 năm 1965. Tại Đại hội, Người kêu gọi: phụ nữ miền Bắc thi đua với phụ nữ miền Nam đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh.

President Ho Chi Minh awarded medals to the delegates having lots of achievements at the Congress of Excellent Persons in the movement "Three responsibilities" of capital women on December 2nd 1965. At the Congress, He called upon women in the North to compete with Southern women to boost production, practise thrift, not be afraid of hardship, not afraid of sacrifice.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi mẹ Nguyễn Thị Suốt - người đã dũng cảm chèo đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ dưới bom đạn giặc Mỹ tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc lần thứ IV, ngày 7 tháng 01 năm 1967.

President Ho Chi Minh visited Mrs Nguyen Thi Suot who had bravely ferrying the troops across Nhat Le river under American bombs at the 4th National Congress of Heroes, Emulation Soldiers, held on January 7th 1967.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tháng 12 năm 1961.

Photo: President Ho Chi Minh took photos with the delegates attending the 2nd National Congress of the Vietnam Youth Union, held in December 1961.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội thi đua của Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc, ngày 12 tháng 1 năm 1967.

President Ho Chi Minh attended the emulation Congress of the Northern Young Volunteers fighting against the Americans to save the country, held on January 12th 1967.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 6 năm 1951.

President Ho Chi Minh with the children at Dinh Hoa safe area in Thai Nguyen Province, on June 1st 1951.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm các cháu nhi đồng miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hóa, năm 1957.

President Ho Chi Minh visited the children coming to the North from the South in Thanh Hóa Province in 1957

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và quốc tế, ngày 27 tháng 9 năm 1958.

President Ho Chi Minh celebrated the Mid-Autumn Festival with Hanoi's children and international ones, on September 27th 1958.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện thân mật với các cháu thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan về nước, năm 1960.

President Ho Chi Minh had an intimate talk with overseas Vietnamese children in Thailand returning home in 1960.

TRIỂN LÃM ẢNH:Ảnh: Trung đội võ trang bảo vệ phái đoàn Quân Dân Chính Nam bộ ra Việt Bắc gặp Bác Hồ báo cáo tình hình kháng chiến ở Nam Bộ, năm 1947.

Photo: Armed platoon protecting the delegation of Southern military,civil administration and party going to Viet Bac to meet Uncle Ho to report the resistance situation in the South, in 1947.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại an dưỡng của đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc, năm 1954.

President Ho Chi Minh visited the convalescence camp of the Southern people being in the North in 1954.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh (người miền Nam tập kết) có ba người con đi bộ đội, ngày 30 tháng 1 năm 1957.

President Ho Chi Minh visited and wished Happy New Year to the family of Mrs Nguyen Thi Khanh (the people coming to the North from the South) having three children in the army, on January 30th 1957.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua các Lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng miền Nam tại Phủ Chủ tịch, ngày 11 tháng 11 năm 1965.

President Ho Chi Minh received the delegation of Heroes and Emulation Soldiers of People's Armed Forces liberating the South at the Presidential Palace, on November 11th 1965.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ anh chị em cán bộ miền Nam ra nghỉ dưỡng bệnh tại K5, ngày 6 tháng 2 năm 1967.

President Ho Chi Minh met cadres coming from the South to have convalescence at K5, February 6, 1967.

TRIỂN LÃM ẢNH:Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu niên Anh hùng, Dũng sĩ miền Nam trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, năm 1969.

President Ho Chi Minh with Southern teenaged Heroes in the delegation of the National Liberation Front of South Viet Nam visiting the North in 1969.TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công nhân Khu Công nghiệp Visôsani nhân dịp Người sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc), tháng 7 năm 1957.

President Ho Chi Minh paid a visit to workers in Visosani Industrial Park on the occasion of the official friendship visit to the Socialist Republic of Czechoslovakia (now Czech Republic), in July 1957.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trại hè Thiếu nhi Quốc tế tại Liên Xô, tháng 8 năm 1957.

President Ho Chi Minh visited the International Children's Summer Camp in the Soviet Union, in August 1957.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Hồ Chí Minh hòa nhịp cùng các thanh niên Ka-zac-xtan trong vũ điệu dân tộc, tháng 7 năm 1959.

President Ho Chi Minh mingled with Kazakhstan young people in their national dance, in July 1959.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Tấm biển bằng đồng do Đảng Cộng sản Pháp gắn tại ngôi nhà số 9 ngõ Compoint, nơi Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc từ năm 1921 - 1923.

The brass plaque was fixed by the French Communist Party at house number 9, alley Compoint, where Nguyen Ai Quoc lived and worked from 1921 to 1923.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990).

Resolution of the Educational, Scientific and Cultural Organization of United Nations (UNESCO) on the 100th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth (May 19, 1890 - May 19, 1990)

TRIỂN LÃM ẢNH:

Lễ đặt tên “Đường Hồ Chí Minh” ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/1990), ngày 19 tháng 5 năm 1990.

The ceremony naming "Ho Chi Minh Road" in New Delhi, India, on the occasion of the 100th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth (May 19, 1890 - May 19, 1990), held on May 19th 1990.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu bút trong Sổ vàng của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân chuyến thăm Việt Nam, tháng 2 năm 2001.

Russian President Vladimir Putin wrote his impression in the Golden Book of President Ho Chi Minh’s Relic Site at the Presidential Palace on his visit to Vietnam in February 2001.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong lưu bút trong Sổ vàng của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhân chuyến thăm Việt Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2006.

National Assembly Chairman of Lao PDR Thongsing Thammavong wrote his impression in the Golden Book of President Ho Chi Minh’s Relic Site at the Presidential Palace on his visit to Vietnam, November 21st 2006.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự Do cho các dân tộc tại Trung tâm lịch sử của Thủ đô Mexico, ngày 16 tháng 1 năm 2009.

The ceremony inaugurating President Ho Chi Minh Monument at the Freedom Park for peoples in the Historic Center of Mexico Capital, on January 16th 2009.

TRIỂN LÃM ẢNH:

Bức tranh tường “Những danh nhân làm nên thế kỷ XX” tại Thủ đô Paris, Pháp vẽ hình ảnh 477 danh nhân tiêu biểu gồm 208 nhân vật tên tuổi của nước Pháp và 269 chính khách lỗi lạc quốc tế, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm sâu sắc và sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

The mural "Famous people making the 20th century" in Paris, France, with 477 typical celebrities including 208 famous names of France and 269 prominent international politicians, including President Ho Chi Minh, expressed deep affection and respect from international friends toward the beloved leader of the Vietnamese nation

TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH