Một số quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 663 | Cật nhập: 12/4/2019 2:26:41 PM | RSS

Ngày đăng: 04/12/2019

bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao / bo sung mot so dieu cua luat the duc the thao

bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao / bo sung mot so dieu cua luat the duc the thao

Mai Minh Đức