- Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi đố em "Tự hào lịch sử Xuân Mậu Thân - 1968"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 765 | Cật nhập: 3/30/2018 4:17:35 PM | RSS

TT VĂN HÓA-THỂ THAO –PHÒNG GD VÀ ĐT

QUẬN TÂN BÌNH

Số: 05/KH-VHTT-GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tân Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Hội thi đố em “Tự hào lịch sử Xuân Mậu Thân 1968” năm 2018

Căn cứ theo Kế hoạch số 55/KH-VHTT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình về tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968,Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình tổ chức Hội thi đố em với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tuyên truyền đến các em học sinh ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của các em, động viên các em ra sức học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Hội thi đảm bảo bám sát chủ đề, truyền tải được nội dung của kế hoạch; đảm bảo tiết kiệm, ý nghĩa.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề hội thi : “Tự hào lịch sử Xuân Mậu Thân 1968”.

2. Đối tượng tham gia

- Học sinh thuộc 12 trường THCScông lập trên địa bàn quận Tân Bình.

- Mỗi trường chọn 01 đội thi gồm 05 em học sinh khối lớp 9 (03 chính thức – 02 dự bị), lực lượng cổ động 07 em/trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 01 năm 2018 (Sáng thứ bảy).

- Địa điểm:Thư Viện quận Tân Bình (3 Nguyễn Hiến Lê, P.13,Q.Tân Bình).

* Lưu ý:Các đơn vị đến tham gia hội thi đề nghị gởi xe bên Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Bình (sát bên Thư viện)

4. Hình thức hội thi

4.1. Vòng loại

- Vòng loại có 03 đợt thi, mỗi đợt có 04 đội thi. Các đội sẽ bốc thăm đợt thi trước khi hội thi được bắt đầu.

- Nội dung vòng loại:

+ Vững kiến thức.

+ Ai tinh mắt hơn.

- Các đơn vị đăng ký danh sách đội thi gởi về Thư viện quận Tân Bình qua địa chỉ Email thuvienquantanbinh@gmail.com chậm nhất ngày 22 tháng 01 năm 2018.

4.2. Vòng chung kết:

- Căn cứ kết quả thi vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn 03 đội Nhất và 01 đội Nhì có điểm số cao nhất vào thi chung kết (nếu có đội nhì cao cùng điểm sẽ đấu loại trực tiếp bằng câu hỏi phụ).

- Nội dung vòng chung kết:

+ Tự hào lịch sử.

+ Giai điệu tự hào.

+ Dữ kiện lịch sử

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức hội thi sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba cho các đơn vị.

IV. BAN GIÁM KHẢO

- Đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Ban Tuyên Giáo Quận ủy Tân Bình.

- Đại diện Hội Cựu Chiến Binh quận Tân Bình.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thi

1.1. Ban chỉ đạo hội thi

- Bà Bùi Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận.

- Ông Phan Văn Quang, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

1.2. Ban Tổ chức hội thi:

- Ông Mai Minh Đức, Chủ nhiệm Thư viện quận Tân Bình - Trưởng ban.

- Ông Bùi Kim Thành, Phòng GD và ĐT - Phó ban.

- Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phòng GD và ĐT - Thành viên.

- Bà Thái Mỹ Linh, Bí thư Chi đoàn - Thành viên.

- Ông Nguyễn Việt Dũng, nhân viên Phòng VHVN-TTTT - Thành viên.

Ban Tổ chức hội thi họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức hội thi vào ngày 23 tháng 01 năm 2018.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận

Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận giao cho Thư viện quận phối hợp với phòng Văn hóa – Văn nghệ và Thông tin – Truyền thông, Nhà Văn hóa trung tâm thực hiện một số nội dung như sau:

- Đảm bảo địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hội thi như bàn, ghế, bục phát biểu, bộ chuông, máy chiếu, âm thanh, phông sân khấu, bảng ABCD, hoa tặng BGK, liên hệ giữ xe ...và công tác khen thưởng hội thi.

- Chuẩn bị bộ đề thi.

- Mời Ban giám khảo cấp quận và thành phố.

- Cử 01 người dẫn chương trình hội thi.

2.2. Phòng Giáo dục và đào tạo quận:

Phát hành Thư Mời và triển khai Kế hoạch đến 12 trường THCS công lập trên địa bàn quận Tân Bình. Động viên và đôn đốc các đơn vị cử lực lượng tham gia.

2.3. Chi đoàn Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận:

Chủ động phối hợp với Thư viện trong công tác tổ chức hội thi.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ ngày 10/01 – 13/01/2018: xây dựng và triển khai kế hoạch.
  • Từ ngày 13/01 – 22/01/2018: Các đơn vị gửi danh sách tham gia hội thi.
  • Ngày 23/01/2018: Ban Tổ chức hội thi họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức hội thi.
  • Ngày 27/01/2018: Tổ chức hội thi “Tự hàolịch sử Xuân Mậu Thân – 1968” tại Thư viện quận.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi “Tự hàolịch sử Xuân Mậu Thân – 1968” kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận và Phòng Giáo dục và đào tạo quận./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TT VĂN HÓA – THỂ THAO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG P. GIÁM ĐỐC

(Đã ký) (Đã ký)

Phan Văn Quang Bùi Thị Hải Hà

Nơi nhận:

- Thư viện KHTH TP;

- Sở GD và ĐT;

- TT UBND/Q (PCT/VX);

- BTG QU;

- BGĐ TT. VHTT;

- Phòng GD và ĐT;

- Các trường THCS công lập;

- Lưu.