BỘ PHIM TƯ LIỆU "TÂN BÌNH ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 300 | Cật nhập: 5/24/2022 12:11:03 PM | RSS

Ngày đăng: 24/5/2022

Trân trọng kính mời Nhân dân đón xem:

Đặc san: Tân Bình đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

https://online.flipbuilder.com/mutyc/jtvu/

Phim tư liệu:

https://www.facebook.com/TanBinhtrongtraitimtoi/videos/325173149692130/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C