Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề "Khoảng khắc Ngày hội toàn dân"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 213 | Cật nhập: 11/2/2021 11:55:54 AM | RSS

Ngày đăng: 05/7/2021

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Tân Bình.

Trung tâm Văn hóa – thể thao tổ chức Hội thi sáng tác ảnh, với chủ đề “Khoảng khắc Ngày hội toàn dân” năm 2021.

Hội thi đã thu hút 58 tác phẩm về những khoảng khắc đẹp, ấn tượng trong cuộc (ngày) tổ chức bầu cử, về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các cuộc hiệp thương, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị:

Giải nhất: Đơn vị Phường 13.

Giải nhì: Đơn vị Phường 5 và Phường 10.

Giải ba: Đơn vị Phường 4 và Phường 11.

Giải khuyến khích: Đơn vị Phường 2, Phường 3, Phường 6, Phường 7, Phường 9, Phường 10, Phường 12, Phường 13 và Phường 15.

Các tác phẩm đạt giải:

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 13

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 5

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 10

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 4

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 11

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 2

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 3

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 5

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 6

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 7

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 9

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 10

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 12

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 13

Kết quả Hội thi sáng tác ảnh, chủ đề

Phường 15

Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình