Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 134 | Cật nhập: 11/25/2020 9:55:54 AM | RSS

Ngày đăng: 23/11/2020

Tối ngày 21/11/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình phối hợp Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình ca nhạc Dân tộc, với chủ đề "Âm sắc quê hương".

Tham dự Chương trình ca nhạc Dân tộc, có sự hiện diện của bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Phương - Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận Tân Bình; ông Lê Minh Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, cùng các Câu lạc bộ, đội nhóm thuộc Hội Di sản Văn hóa thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình và Nhân dân tham dự.

Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

Nhằm nhận thức rõ tầm quan trọng của việc Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020) và Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Nâng cao nhận thức của nhân dân trong quận, đặc biệt thế hệ trẻ về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua đó, hình thành ý thức tự giác tìm hiểu, bảo vệ di sản văn hóa, xây dựng hành vi ứng xử văn minh khi đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa và di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn của Thành phố, của quận.

Phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc Dân tộc

Chương trình ca nhạc Dân tộc được diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguyễn Đình Việt