Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 131 | Cật nhập: 12/31/2019 8:25:05 AM | RSS

Ngày đăng: 02/8/2019

Tham dự Đại hội, có sự hiện diện của ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố/ Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố; Bà Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình; Ông Châu Văn La – Phó Bí thư Quận ủy/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Bình/ Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; Ông Lê Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy/ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình; Ông Nguyễn Xuân Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ/ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy. Cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Phòng/Ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị trực thuộc quận Tân Bình, các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường. Đặc biệt có sự tham dự của 150 đại biểu là những người tiêu biểu cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận đã có những đóng góp tích cực cho các phong trào tại địa phương, là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tiến thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc 2019-2024; Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có sự hiện diện của Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc – Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố/ Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố và Bà Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình.

Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

Căn cứ số lượng phân bổ Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần III và những tiêu chí xét chọn đại biểu, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam quận Tân Bình lần thứ II, đã tiến hành hiệp thương và trình Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt danh sách cử 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thành phố lần thứ III.

Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

Đại hội đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2014-2019, đã có nhiều đóng góp tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng và chính quyền phát động,....

Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

Văn nghệ Chào mừng Đại hội Đại biểu

Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tặng hoa chúc mừng

Quận Tân Bình: Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần II (giai đoạn 2019-2024)

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm

Lê Minh Anh