Tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 190 | Cật nhập: 1/5/2022 9:28:33 AM | RSS

Ngày đăng: 28/4/2021

Tối ngày 27/4/2021 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận phối hợp với Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Tiển ban tuyên truyền Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Tân Bình tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố, tuyên truyền với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Đến tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Bình; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền quận; đồng chí Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình; đồng chí Huỳnh Văn Bé - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể Thao quận; Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Liên, Ủy viên BCH Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các Ban ngành đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 15 phường và nhân dân tham dự.

Tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này là nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong năm 2021.

Tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố

Chương trình là hoạt động kỷ niệm để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố

Tổ chức chương trình nhạc cách mạng xuống phố

Chương trình văn nghệ được tổ chức có sự tham gia của các thành viên Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh; các ca sĩ và nhóm ca chuyên nghiệp; Diễn viên ca, múa chuyên nghiệp.

Tổ Văn hóa - Văn nghệ