TRIỂN LÃM ẢNH: CHỦ ĐỀ “BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND - MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 147 | Cật nhập: 5/22/2021 12:00:54 PM | RSS

Ngày đăng: 22/5/2021

Sáng ngày 21/5/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Tân Bình tổ chức Khai mạc triển lãm bộ ảnh với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân – Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và hy vọng”.

TRIỂN LÃM ẢNH: CHỦ ĐỀ “BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND - MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”

TRIỂN LÃM ẢNH: CHỦ ĐỀ “BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND - MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”

Bộ ảnh “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân – Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và hy vọng” gồm 60 ảnh chọn lọc tiêu biểu, giới thiệu những hình ảnh về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Hoạt động tuyên truyền cổ động, tọa đàm, hội thi, niêm yết danh sách, hồ sơ những người ứng cử, cử tri hăng hái đi bầu lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

TRIỂN LÃM ẢNH: CHỦ ĐỀ “BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND - MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”TRIỂN LÃM ẢNH: CHỦ ĐỀ “BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND - MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG”

Đợt triển lãm ảnh từ ngày 18/5 đến ngày 21/5/2021 tại địa điểm sân trước Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tân Bình (số 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình).

Tổ Văn hóa - Văn nghệ