Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 102 | Cật nhập: 3/13/2023 10:23:59 AM | RSS

Ngày đăng: 15/3/2023

Tiếp tục tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Văn hoá đọc” rộng rãi trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các em học sinh, sinh viên, đoàn viên… tại cơ sở, các phòng ban, trường học trên địa bàn quận Tân Bình (tại UBND Phường 5, UBND Phường 7, UBND Phường 8, UBND Phường 12, UBND Quận …).

Thư viện - TT. Văn hoá - Thể thao quận đã phối hợp với các đơn vị Phòng Văn hoá - Thông tin quận, UBND Phường 5, Phường 8, Phường 12, Phường 7, luân chuyển hơn 1.000 tài liệu trưng bày, triển lãm sách và được tổ chức lồng ghép trưng bày cùng các hình ảnh hoạt động thực tế của các đơn vị. Nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trong Tháng 3 như: “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” (20/3); “Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tại Phường 12”…. Tất cả các hoạt động đều nằm trong chuỗi hoạt động của THÁNG 3/2023 do các đơn vị, ban ngành trong Quận liên quan cùng tham gia phối hợp thực hiện.

Đợt 1: Luân chuyển hơn 1.000 tài liệu phục vụ CBCNVC, người lao động tại UBND Phường 5, UBND Phường 7, UBND Phường 8, UBND Phường 12, UBND Quận … (từ ngày 6-20/3/2023).

Một số hình ảnh hoạt động bên dưới:

Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

Thư viện quận Tân Bình: Luân chuyển sách phục vụ theo chuyên đề tháng 3 năm 2023

Nguyễn Minh Cường