Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 366 | Cật nhập: 1/17/2023 9:20:13 AM | RSS

Ngày đăng: 15/1/2023

Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh” Năm 2023. Thư viện - Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Tân Bình phối hợp UBND 15 phường, trường học và các phòng ban liên quan trên địa bàn Quận, tổ chức luân chuyển “Sách - Báo Xuân” Trưng bày, triển lãm theo chuyên đề, nhằm phục vụ CBCNVC và Nhân dân tại địa phương. Đây là một trong những chuỗi hoạt động nằm trong chương trình tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh” Năm 2023 của Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Tân Bình (Thực hiện theo Kế hoạch số 40-KH/VHTT, ngày 20/12/2022).

Hoạt động nhằm tiếp tục thúc đẩy "Văn hóa đọc” trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học… cũng như sự quan tâm và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành. Thư viện quận Tân Bình, đã luân chuyển gần 2.000 tài liệu với nhiều thể loại phù hợp với đối tượng, chuyên đề tổ chức và 12 đầu Báo, Tạp chí Xuân phục vụ tại các địa điểm: UBND phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - phường 10, Công viên Hoàng Văn Thụ-phường 2, công viên Tân Hồng Uy -phường15, Làng Báo Chí -phường 14,trường tiểu học Lạc Long Quân quận Tân Bình (từ ngày 04-13/01/023);

Ngoài ra, Thư viên tổ chức thực hiện Mô hình xếp sách nghệ thuật trưng bày, triển lãm Sách- Báo Xuân tại Thư viện Quận,nhằm chào mừng “Xuân Quý Mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam” (từ ngày 14/01-15/02/2023).

Một số hình ảnh liên quan:

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang VinhThư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức luân chuyển Sách - Báo Xuân trưng bày, triển lãm phục vụ tại cơ sở chủ đề: “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh

Bùi Thị Yến