Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 116 | Cật nhập: 11/8/2022 4:02:56 PM | RSS

Ngày đăng: 10/11/2022

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sách, báo, tư liệu nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị - văn hoá trên địa bàn quận Tân Bình. Đặc biệt, với mong muốn nhân rộng mô hình luân chuyển sách/ tài liệu rộng rãi đến cán bộ công nhân viên chức, người lao động biết và tiếp cận một cách dễ dàng hơn và thật sự kịp thời, phù hợp với từng sự kiện, ngày lễ lớn trong năm.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 45/KH-VHTT ngày 21/12/2021 của Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Tân Bình về việc tổ chức trưng bày, triển lãm sách theo chuyên đề phục vụ tại cơ sở nhằm chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện lớn trong năm 2022. Và thực hiện Công văn số 4065/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19/9/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Từ ngày 1/10/2022 – 10/11/2022 Thư viện – Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Tân Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 1, phường 2, phường 3, phường 4 tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”; Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 8 và phường 12 tổ trưng bày, triển lãm sách nhằm chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2022). Đồng thời tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại khu phố 4, phường 9.

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

Triển lãm sách hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

Triển lãm sách chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức Luân chuyển sách phục vụ cơ sở đợt 1 tháng 10-11/2022

Triển lãm sách chào mừng 92 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Kết thúc đợt 1 thư viện đã luân chuyển đến 7 địa điểm trên địa bàn với hơn 1100 tài liệu phục vụ Đại hội, tổ chức trưng bày, triển lãm sách còn giúp cán bộ công nhân viên chức, người lao động tại địa phương, hiểu rõ hơn vai trò và tầm quan trọng, những giá trị tốt đẹp của sách, báo.

Bùi Thị Yến