Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2560 | Cật nhập: 3/30/2018 4:13:44 PM | RSS

Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018

Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018