Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2147 | Cật nhập: 8/7/2018 3:52:51 PM | RSS

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)