Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3998 | Cật nhập: 4/29/2018 3:31:01 PM | RSS

Ngày đăng: 27/4/2018

Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)