Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3419 | Cật nhập: 6/10/2018 3:42:06 PM | RSS

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CT HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)