Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3072 | Cật nhập: 8/7/2018 3:39:33 PM | RSS

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)