TIN TỨC NỔI BẬT

 • Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

  Tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa - Thể thao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/8/2020 11:06:51 AM

  Đại hội đại biểu Chi hội Khuyến học Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình, lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

  ...xem chi tiết

 • Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 6/30/2020 11:31:06 AM

  Ngày 02 tháng 7 năm 1976, Kỳ họp Quốc hội khóa VI đã quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, trong đó có việc đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Tổ chức Ngày Hội ``Gia đình hạnh phúc``

  Tổ chức Ngày Hội "Gia đình hạnh phúc"

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 6/29/2020 3:29:23 PM

  Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần kế thừa, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

  ...xem chi tiết

 • TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG NĂM 2020

  TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG NĂM 2020

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 6/22/2020 3:48:28 PM

  Thiết thực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại địa phương. Đặc biệt là đợt thi đua cao điểm 200 ngày của Thành phố phát động (từ 08/3/2020 đến 23/9/2020).

  ...xem chi tiết

 • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 6/2/2020 11:05:01 AM

  Hoạt động Văn hóa Văn nghệ, Thể dục thể thao đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

  ...xem chi tiết

 • TRIỂN LÃM ẢNH:

  TRIỂN LÃM ẢNH:

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/18/2020 10:22:56 AM

  BÁC HỒ - MỘT TÌNH YÊU BAO LA 

  Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

  và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2020) 

  UNCLE HO – AN INFINITE LOVE

  Celebrating the 130th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth

  (May 19, 1890 - May 19, 2020)

  and 109th Anniversary of Uncle Ho's departure to find the way to save the country (June 5, November 11 - June 5, 2020)

  ...xem chi tiết

 • TỔ CHỨC XE HOA TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG

  TỔ CHỨC XE HOA TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 4/29/2020 8:36:54 AM

  Thiết thực lập thành tích thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2020).

  ...xem chi tiết

 • TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019

  TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 2/28/2020 4:03:45 PM

  Nhằm kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao năm 2019.

   

  ...xem chi tiết

 • TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

  TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 2/26/2020 8:25:17 AM

  Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, kịp thời đánh giá các mặt làm được, mặt tồn tại chưa làm được trong năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

  ...xem chi tiết

 • Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

  Đại hội các Chi bộ trực thuộc, lần thứ II (Nhiệm kỳ 2020-2022)

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 12/6/2019 10:06:02 AM

  Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII), nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy được tiến hành 5 năm 2 lần. Theo đó, 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Văn hóa - Thể thao đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp.

  ...xem chi tiết