TIN TỨC NỔI BẬT

 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 1

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 1

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 12/1/2022 9:48:34 AM

  Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức vòng 1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình.

  ...xem chi tiết

 • TRIỂN LÃM : BỘ ẢNH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT

  TRIỂN LÃM : BỘ ẢNH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 11/24/2022 9:00:57 AM

  Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết; là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; một người cộng sản chân chính với trái tim nhân hậu mãi mãi ở trong lòng Nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

  ...xem chi tiết

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 10/31/2022 1:25:41 PM

  Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình tuyền dụng viên chức.

  ...xem chi tiết

 • Triển lãm bộ ảnh: Vang mãi khúc tráng ca Nam Bộ kháng chiến

  Triển lãm bộ ảnh: Vang mãi khúc tráng ca Nam Bộ kháng chiến

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 9/21/2022 11:46:53 AM

  Chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022); Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình Triển lãm bộ ảnh "Vang mãi khúc tráng ca Nam Bộ kháng chiến".

  ...xem chi tiết

 • CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

  CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/11/2022 8:02:45 AM

  Chi bộ Khối Văn hóa được thành lập theo Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận. Chi bộ lãnh đạo hoạt động Tổ Văn hóa văn nghệ và Thư viện. Luôn thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa văn nghệ, các phong trào đọc sách, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phổ biến, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của quận, thành phố. Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa ở các cơ sở, các câu lạc bộ đội nhóm. Thông qua các hình thức hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ về văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  ...xem chi tiết

 • CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

  CHI BỘ KHỐI THỂ THAO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/7/2022 9:06:42 AM

  Chi bộ khối thể thao trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình có nhiệm vụ chỉ đạo đảng viên, cán bộ, viên chức toàn khối thể dục thể thao hoàn thành tốt nhiệm vụ do Sở Văn hóa và Thể thao và nhiệm vụ chính trị của Quận ủy – UBND Quận giao, tổ chức các hoạt động sự nghiệp trên lĩnh vực thể dục thể thao phục vụ cho quần chúng nhân dân, nâng cao đời sống, nâng cao thể chất trong hoạt động thể dục thể thao, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao.

  ...xem chi tiết

 • CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

  CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 7/4/2022 2:48:25 PM

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn thể, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

  ...xem chi tiết

 • Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức trưng bày triễn lãm sách thiếu nhi tại cơ sở Hè 2022

  Thư viện quận Tân Bình: Tổ chức trưng bày triễn lãm sách thiếu nhi tại cơ sở Hè 2022

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 6/23/2022 4:23:28 PM

  Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí và phát triển văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi, học sinh nhân dịp hè, qua đó tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường, tạo điều kiện để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, an toàn và lành mạnh.

  ...xem chi tiết

 • BỘ PHIM TƯ LIỆU ``TÂN BÌNH ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19``

  BỘ PHIM TƯ LIỆU "TÂN BÌNH ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19"

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/24/2022 12:11:03 PM

  Trân trọng kính mời Nhân dân đón xem: Đặc san "Tân Bình đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" và Phim tư liệu: "Tân Bình đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

   

  ...xem chi tiết

 • Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

  Tổ chức về nguồn và Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/19/2022 3:11:35 PM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 1: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM

  Mẫu chuyện 1: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/12/2022 9:28:32 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN (đêm thứ nhất)

  TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN (đêm thứ nhất)

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 4/28/2022 11:28:35 AM

  Nhằm tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 ngày 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quận Tân Bình giai đoạn 2021-2022.

  ...xem chi tiết

 • TỔ CHỨC LIÊN HOAN VĂN HÓA VĂN NGHỆ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM NĂM 2022

  TỔ CHỨC LIÊN HOAN VĂN HÓA VĂN NGHỆ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM NĂM 2022

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 4/27/2022 10:29:56 AM

  Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa đồng bào các dân tộc, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình.

  ...xem chi tiết

 • TỔ CHỨC KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH

  TỔ CHỨC KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 4/25/2022 3:41:45 PM

  Nhằm tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,…, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị quận trong việc “học tập và làm theo Bác” tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.

  ...xem chi tiết

 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

  GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/31/2022 2:07:49 PM

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, toàn Đảng và toàn dân ta căn cứ vào Di chúc của Người và lời thề thiêng liêng trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người, nguyện làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn vững trong bước tiến lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  ...xem chi tiết

 • TRIỂN LÃM ẢNH:

  TRIỂN LÃM ẢNH:

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/29/2022 2:27:03 PM

  BÁC HỒ - MỘT TÌNH YÊU BAO LA 

  Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

  và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2022) 

  UNCLE HO – AN INFINITE LOVE

  Celebrating the 132th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth

  (May 19, 1890 - May 19, 2022)

  and 111th Anniversary of Uncle Ho's departure to find the way to save the country (June 5, November 11 - June 5, 2022)

  ...xem chi tiết